Adliye Projesi- Ada Halkına Yerinde ve Zamanında Hizmet Verilmesi:** Artık ada halkımız, hukuki ihtiyaçlar için uzak yerlere gitmek zorunda kalmayacak. Yeni adliye binamızla, Bozcaada sakinlerine adalarında, hızlı ve doğrudan hizmet sunmayı amaçlıyoruz. Bu, zaman ve maliyet tasarrufu sağlarken, adalıların yaşam kalitesini de doğrudan etkileyecek.

 

- Adli Hizmetlerin Geliştirilmesiyle Toplumsal Güvenliğin Arttırılması: Güçlendirilmiş adli hizmetlerle, toplumsal barış ve güvenliğin sağlanmasını hedefliyoruz. Ada halkının güven içinde yaşaması, hukukun üstünlüğüne olan inancının pekişmesi için çalışacağız. Ada sakinlerinin hukuka ve adalet sistemine erişiminin kolaylaştırılması, toplumsal huzurun sağlam bir temele oturtulması demektir.

 

- Ada Sakinlerinin Hukuki Süreçlere Kolay Erişimi: Her Bozcaadalının, yaş, cinsiyet, ekonomik durum fark etmeksizin, hukuki süreçlere erişim hakkı olmalıdır. Yeni adliyemizle, ada sakinlerinin tüm hukuki süreçlere kolay ve hızlı erişimini sağlayacağız. Hukuki danışmanlık, dava takibi ve diğer adli işlemler için ada halkının yanında olacağız.

 

Bu proje ile, ada halkının hak arama özgürlüğünü güçlendirecek, herkes için adil ve erişilebilir bir hukuk sistemini temin etmeyi amaçlıyoruz. Bozcaada için adaletin, huzurun ve güvenin teminatı olacak bu adımları atarken, siz değerli adalıların desteği ve inancı bizim için en büyük güç kaynağıdır.

 

Sevgi ve saygılarımla,