Yeşil Mirası Koruyarak,
Geleceği İnşa Ediyoruz!

Ada Halkının Mutluluğu için Hep Birlikte!

İmar Projesi

Bozcaada'mız, eşsiz doğal ve kültürel mirasıyla her birimizin gurur kaynağı. Ancak bu güzelliklerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması, hepimizin sorumluluğunda. "Yeşil Bozcaada" projesi ile ada yaşamını sürdürülebilir bir temele oturtmayı hedefliyoruz.

"Bozcaada'nın Geleceğini Birlikte Yeşertelim!"

- Adanın Doğal ve Kültürel Varlıklarının Korunması: Bozcaada'nın eşsiz doğal güzelliklerini ve zengin kültürel mirasını koruyarak, gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak için kapsamlı tedbirler alıyoruz. Ada manzarasının, bitki örtüsünün ve tarihi yapılarının korunması öncelikli hedefimizdir.

 

- Halka Açık Parklar ve Yeşil Alanların Geliştirilmesi: Siz değerli adalıların, aileleriyle birlikte vakit geçirebilecekleri, çocuklarımızın doğayla iç içe büyüyebileceği parklar ve yeşil alanlar oluşturmayı hedefliyoruz. Bu, toplumun her kesimini bir araya getiren, sağlıklı ve aktif yaşamı teşvik eden alanlar yaratacaktır.

 

- Bağcılık ve Tarımın Desteklenmesi: Adanın tarihinden gelen bağcılık geleneğini ve tarımını canlandırmak, yerel üreticilerimizi desteklemek için politikalar geliştiriyoruz. Yerel ürünlerin değerini artırarak adanın ekonomisine katkı sağlamak önceliklerimiz arasındadır.

 

- Konut ve Ticari Alanların Belirlenmesi: Ada sakinlerimizin ihtiyaçlarına uygun, düzenli ve planlı konut ile ticari alanların geliştirilmesi üzerinde çalışacağız. Böylelikle, Bozcaada'nın doğal dokusunu bozmadan, ihtiyaçlara cevap verebilecek bir yapılaşmayı hedefliyoruz.

 

- Yaya, Bisiklet ve Toplu Taşıma Alanlarının Önceliği: Ulaşımı daha sürdürülebilir hale getirmek amacıyla, yaya ve bisiklet dostu yolların yanı sıra, toplu taşıma seçeneklerini artıracak çalışmalar yapacağız. Bu, hem çevreyi koruyacak hem de adalıların yaşam kalitesini artıracak.

 

- Ada Halkının Yaşam Kalitesinin Arttırılması: Sağlık, eğitim ve güvenlik gibi temel hizmetleri geliştirerek, adalıların yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlıyoruz. Her bir Bozcaadalının mutlu ve huzurlu bir yaşam sürdürmesi en büyük hedefimizdir.

 

Bu imar planı ile, ada halkının yıllardır yaşadığı mağduriyeti sona erdirmeyi ve Bozcaada'nın tüm güzellikleriyle parlamasını sağlamayı hedefliyoruz. Projelerimiz, sizlerin de görüş ve katkılarınızla şekillenecek, Bozcaada'mızı birlikte inşa edeceğiz. Bir yıl içinde tamamlamayı hedeflediğimiz bu imar planı ile adanın yüzünü güldüreceğiz.